Wsparcie misjonarza

Najcenniejsza pomocą zawsze będzie dla mnie Twoja modlitwa, post i wyrzeczenia podejmowane w intencji mojej posługi misyjnej i ludzi, do których zostałem posłany.

Jeżeli chcesz pomóc także materialnie, możesz to zrobić w następujący sposób:

Bóg zapłać!

W KAŻDYM TYGODNIU SPRAWUJĘ MSZĘ ŚWIĘTĄ W INTENCJI WSZYSTKICH MOICH DOBROCZYŃCÓW.

Reklamy