Pomoc materialna

Liczne są materialne i ekonomiczne potrzeby misji: chodzi nie tylko o założenie Kościoła z najkonieczniejszymi strukturami, jak kaplice, szkoły dla katechistów i seminarzystów, mieszkania, ale także o utrzymanie dzieł charytatywnych, wychowawczych i popierających rozwój człowieka, co stanowi bardzo szerokie pole działania, zwłaszcza w krajach ubogich.

(Encyklika Jana Pawła II, Redemptoris Missio, nr 81)

Bez pomocy materialnej działalność misyjna w wielu miejscach świata byłaby niemożliwa. W ten sposób także możesz włączać się w dzieło misyjne, składając swoją ofiarę poprzez organizację, które pomagają Misjonarzom lub wspierając inne dzieła i akcje lub pomagając osobiście konkretnemu misjonarzowi.

Ad Gentes – zajmuje się pomocą w projektach prowadzonych przez polskich misjonarzy (jak np. budowa szkół, szpitali, kształcenie katechistów, etc.);

Miva Polska – zajmuję się pomocą w kupnie środków transportu dla Misjonarzy;

Zespół pomocy Kościołowi na Wschodzie – jest stałym Zespołem Episkopatu Polski, którego zadaniem jest opracowywanie sposobów pomocy duchowej oraz materialnej Kościołowi na Wschodzie.

Pomoc dla Sanktuarium w Oziornym – Kazachstan

Reklamy