Pomoc duchowa

Wśród form uczestnictwa pierwsze miejsce zajmuje współpraca duchowa: modlitwa, ofiara, świadectwo życia chrześcijańskiego. Modlitwa winna towarzyszyć misjonarzom na ich drodze, aby głoszenie Słowa odniosło skutek dzięki łasce Bożej.

(Encyklika Jana Pawła II, Redemptoris Missio, nr 78)

Jeżeli chcesz pomóc w głoszeniu Dobrej Nowiny, możesz włączyć się w różne wspólnoty i grupy modlitewne, które modlą się za Misje i Misjonarzy. Ale także sam możesz podejmować taką odpowiedzialność, modląc się ogólnie za Misje lub za konkretnego Misjonarza, którego znasz.

Współpraca wyraża się również w trosce o powołania misyjne. Należy uznać wartość różnych form działalności misyjnej, ale jednocześnie trzeba dać pierwszeństwo całkowitemu i dozgonnemu oddania się dzieła misyjnemu, zwłaszcza w Instytutach i Zgromadzeniach męskich i żeńskich. Troska o powołania misyjne stanowi sedno współpracy: głoszenie Ewangelii wymaga głosicieli, żniwo potrzebuje robotników, misji dokonują przede wszystkim mężczyźni i kobiety poświęceni na całe życie dziełu Ewangelii, gotowi iść na cały świat i nieść zbawienie.

(Encyklika Jana Pawła II, Redemptoris Missio, nr 79)

Misje nie byłby możliwe bez tych, którzy zostawiają swój dom i idą głosić Dobrą Nowinę aż po krańce świata. Warto pamiętać o trosce o powołania, także misyjne, szczególnie poprzez modlitwę, ale także poprzez życzliwość. Kto wie, może i Ty usłyszysz głos Pana „pójdź za mną”?

Reklamy