Pomoc Misjom

Wszyscy chrześcijanie, członkowie Kościoła, na mocy Chrztu świętego są współodpowiedzialni za działalność misyjną. Udział wspólnot i poszczególnych wiernych w tym prawie i obowiązku nazywa się „współpracą misyjną”.

(Encyklika Jana Pawła II, Redemptoris Missio, nr 77)

Trzeba nam odpowiadać na miłość, którą daje nam Pan Jezus. Misje są sprawą wiary i miłości do Chrystusa i do bliźniego. Nie są tylko sprawą misjonarzy, ale są sprawą każdego chrześcijanina.

Każdy z nas może włączyć się w dzieło Misji poprzez:

Sam proszę o modlitwę w mojej intencji i dzieł, które będę podejmował.

Każdego, kto zechce wspierać mnie w moim posługiwaniu misyjnym, proszę o kontakt, więcej informacji  >>TUTAJ<<

Bóg zapłać!

x Tomasz

Reklamy