Kazachstan

Kazachstan, to państwo leżące częściowo w Europie (12% powierzchni) i częściowo w Azji. Powstał w 1991 w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego. Sąsiadami Kazachstanu są: od wschodu – Chiny, od południa – Kirgistan, Turkmenistan i Uzbekistanem, od północy i zachodu zaś Rosja. Kazachstan ma również dostęp do największego jeziora świata – Morza Kaspijskiego. Powierzchnia tego kraju, to 2 717 300 km², co czyni go 9-tym największym krajem na świecie (dla porównania – Polska zajmuje 322 575 km²).

Kazachstan podzielony jest na 14 obwodów i 3 miasta wydzielone. Obwody dzielą się dalej na rejony. Stolica jest Astana.

Kraj ten posiada dość bogate złoża surowców energetycznych (węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny) oraz rudy żelaza, miedzi, cynku, ołowiu, fosforytów, chromu, manganu, srebra i złota. Walutą Kazachstanu jest TENGE.

Klimat Kazachstanu jest umiarkowany, suchy, skrajnie kontynentalny. Różnice temperatur lata (do +40°C) i zimy (do -45°C) oraz nocy i dnia są nadzwyczaj duże. Lato jest długie i gorące, zima równie długa i mroźna, zaś wiosna i jesień są bardzo krótkie.

Obecnie Kazachstan zamieszkuję około 16 mln. Ludzi. Ludność Kazachstanu jest bardzo zróżnicowana. Największe grupy etniczne stanowią Kazachowie –blisko 65% oraz Rosjanie – ponad 25% Islam sunnicki wyznaje 47% społeczeństwa, natomiast wyznawcy prawosławia stanowią 44% (ogólnie chrześcijanie stanowią prawie 47% społeczeństwa). Większość z ok. 300 tys. katolików stanowią Niemcy, Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Estończycy – potomkowie ludzi deportowanych za czasów Związku Radzieckiego.

♦ Kościół Katolicki w Kazachstanie

Pomimo wielkiej różnorodności, stosunki pomiędzy grupami religijnymi i członkami ponad 100 żyjących w Kazachstanie narodowości układają się poprawnie. Stwarza to korzystne warunki dla działalności Kościoła katolickiego. Istotną jest także umowa międzynarodowa, podpisana pomiędzy Stolicą Apostolską i Republiką Kazachstanu 24 września 1998 r. Kazachstan jest krajem objętym pomocą przez watykańską Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów.

Dzisiaj w Kazachstanie istnieje jedna administratura apostolska – Atyrau i trzy diecezje: Alamty, Astana i Karaganda. Kościół w Kazachstanie posiada jedno, wspólne dla wszystkich diecezji Seminarium Duchowne w Karagandzie.

Struktura Kościoła Katolickiego w Kazachstanie

W Kazachstanie obok księży diecezjalnych i kapłanów ze zgromadzeń męskich:

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela – Redemptoryści (CSsR), Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej – Chrystusowcy (TChr), Zakon Braci Mniejszych – Franciszkanie (OFM), Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette (MS), Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP (MIC), Zakon Towarzystwa Jezusowego (SJ), Misjonarze Rodziny Maryi Współodkupicielki (Pro Deo et Fratribus), Słudzy Jezusa i Maryi

Pracuje także wiele sióstr, z takich zgromadzeń jak:

Siostry Elżbietanki (CSSE), Siostry Biednego Dzieciątka Jezus, Siostry Służebnice Jezusa w Eucharystii, Siostry Rodziny Maryi Współodkupicielki (Pro Deo et Fratribus), Siostry Szkolne Św. Franciszka OSF, Siostry Jezusa Eucharystycznego, Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia NMP, Siostry Matki Bożej Miłosierdzia, Siostry Karmelitanki Bose, Misjonarki Miłości, MC, Wspólnota Błogosławieństw, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, Siostry Redemptorystki – Zakon Najświętszego Odkupiciela (OSsR), Siostry Pasterki od Opatrzności Bożej, oraz Służebnice Niepokalanej Maryi Dziewicy – (grekokatolickie)

Więcej informacji o Kościele Katolickim w Kazachstanie można znaleźć tutaj:

Historia Kościoła Katolickiego w Kazachstanie

Kościół na Wschodzie – Kazachstan

Kościół w Kazachstanie jest zdany na pomoc z zewnątrz

Kościół katolicki na terenach dawnego ZSRR

Kościół w Kazachstanie potrzebuje wsparcia

Reklamy